Psychosociale therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd”. bron:NVPA

De psychosociale therapie bestaat dus uit meerdere benaderingen.

De slaaptherapeut maakt o.a. gebruik van de onderstaande methodieken:

Cognitieve gedragstherapie

Toegepaste cognitieve gedragstherapie. Onze gedachten beïnvloeden onze emoties en deze beïnvloeden weer ons gedrag. Door het leren kennen van de negatieve gedachtepatronen kunnen deze omgezet worden naar helpende gedachtepatronen. Deze doeltreffende therapievorm wordt ingezet als onderdeel van de gehele therapie.

Hypnotherapie

Veel klachten van nu komen voort uit het verleden. Door middel van een lichte trance maak je snel contact met je innerlijk en omzeil je het denken. Je bent je gewoon bewust van je omgeving, maar richt je op je innerlijke beelden, gevoelens en ervaringen, vergelijkbaar met een dagdroom. Ook kun je met hypnotherapie naar het heden en de toekomst en kun je een nieuwe goede innerlijke balans creëren.

Hypnotherapie is bewezen zeer krachtig en effectief.  

Mindfulness en Act

Door toegepaste mindfulness met  Acceptance Commitment Therapie kom je weer in contact met het 'nu' en leer je je eigen waarden en levensdoelen kennen en ernaar leven. Door je bewust te worden van wat je wel wilt en je hier op leert richten, verandert je leven positief en kom je in je kracht te staan.